18 February 2009

တည္ေဆာက္ေရး (ေနမင္းနီ)

အုတ္တခ်ပ္ ဆင့္ဆင့္
သဲတပြင့္ ျဖည့္ျဖည့္
ျပည့္စံုမႈဆိုတာ
ခင္ဗ်ားမပါဘဲ မရဘူး...။

အုတ္တခ်ပ္ကြဲကြဲ
သဲတပြင့္ေလ်ာ့ေလ်ာ့
အသဲေပ်ာ့တဲ့အထဲမွာ
ခင္ဗ်ားပါလို႔မျဖစ္ဘူး...။ ။

-ေနမင္းနီ-

No comments:

Post a Comment