18 February 2009

လွ်ာနဲ႔သြား (၁) (ေနမင္းနီ)

ေယာက္်ားတေယာက္ဟာ
ေပါက္ျပားေပါက္႐ံုပဲ အသံုးက်သတဲ့
အတံုးအအ
အျဖဳန္းအနေတြ...လို႔
အမုန္းစေတြနဲ႔ ရန္စ
တန္ပါ့ မဘုရား...။

မယားနဲ႔ႏြား
မသနားရဘူး...တဲ့
အားဗလမွဴးမ်ားရဲ႔
စကားက အစူးသား
ေဟ့! မၾကားၾကဘူးလား...။ ။

-ေနမင္းနီ-
('ခ်ိဳးလင္းျပာ'မွာ ေဖာ္ျပၿပီး။)

No comments:

Post a Comment