20 November 2009

စကားခ်ီး (ကဗ်ာသေဘာတရား)


စကားခ်ီး
ပါေမာကၡ ဘင္ဂ်မင္ ဖယ္ရင္တန္

ဒီစာစဥ္ေလးေတြကေတာ့ မာ့က္စ္ ကြယ္လြန္ျခင္း အႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိသွ် မာ့က္စ္ဝါဒသမားေတြက သူ႔ကို သတိတရ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၾကတဲ့ စာစဥ္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာစဥ္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က မာ့က္စ္ဝါဒ ဂႏၴဝင္စာေပေတြကို ဋီကာဖြင့္ျပဖို႔ထက္ ပစၥကၡျပႆနာအရပ္ေတြအေပၚမွာ မာ့က္စ္ဝါဒအျမင္နဲ႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္တရပ္ တင္ျပဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကမ႓ာၾကီးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ မာ့က္စ္ဝါဒက ပါဝင္ရြက္ေဆာင္စရာ ရွိေနပါတယ္။ ကမ႓ာၾကီးကို ဒီမိုကေရစီအေျခခံေပၚကလြဲလို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုရာမွာ မရွိႏြမ္းပါးမႈက လြတ္လပ္ေရး၊ အနာေရာဂါက လြတ္လပ္ေရး၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းက လြတ္လပ္ေရးကိုသာ ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ အေတြးအေခၚလြတ္လပ္ေရးကို က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္သမွ် က်ယ္ျပန္႔ေစေရးလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုရာမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းက အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔တာဝန္ကိုသာ လိုအပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေတြးေခၚဖို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔တာဝန္လည္း လိုတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မာ့က္စ္ဝါဒဟာ အင္အားေကာင္းလွတဲ့ အင္ဂ်င္စက္ၾကီးတခုပဲ။ မာ့က္စ္ဝါဒမွာလို သိပၸံပညာကို ယံုၾကည္တာ၊ အသိပညာကို ယံုၾကည္တာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားကို ယံုၾကည္တာ၊ အဲဒါေတြရဲ႕ၾသဇာကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ခံုခံုမင္မင္ၾကိဳးပမ္းတာမ်ိဳးကို ကမ႓ာ့ဘယ္ေနရာမွာ ရွာလို႔ေတြ႔ႏိုင္မွာလဲ။ မာ့က္စ္ဝါဒသမားေတြ ေရးသားလိုက္တဲ့ ဒီစာတမ္းေလးေတြဟာျဖင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကို ကိုယ္သာခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိကို ယံုၾကည္တဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး လူသားေတြထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဖန္တီးရာမွာ တတပ္တအား ပါဝင္ေနၾကရဲ႕။ စာတမ္းေရးၾကသူေတြဟာ အခက္ခဲဆံုးဘာသာရပ္ေတြကို ဘန္းစကားမပါ၊ ဟိတ္ဟန္ေဝဝုစ္မပါ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့၊ ရွည္လ်ားၿပီး ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္တဲ့ အစဥ္အလာရွိတဲ့ ဘာသာစကားတရပ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရေပမယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီအစဥ္အလာနဲ႔ ထိုက္တန္ဖို႔ ၾကိဳးစားထားၾကေပတယ္။ ဒီဘာသာစကားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ညီေနာင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ ရရွိလို႔လည္း ကံေကာင္းတယ္လို႔ပဲ ဆိုရေပဦးမယ္။

ေဂ်ာ့သြမ္ဆန္က သူအေကာင္းဆံုးသိတဲ့ကဗ်ာဟာ အဂၤလိပ္၊ ဂရိနဲ႔ အိုင္းရစ္ကဗ်ာလို႔ ဆိုတယ္။ သူ႔ကို ေရွးေဟာင္းစာေပသုေတသီတဦးအျဖစ္နဲ႔သာ သိထားသူေတြအဖို႔ အိုင္းရစ္ကဗ်ာကို သူသိပါတယ္ဆိုေတာ့ အံ့အားသင့္ေကာင္း သင့္ၾကမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခ်င္တာက သူဟာ ဘာမင္ဂမ္မွာ အဂၤလိပ္စကားကိုသံုးႏႈန္းၿပီး ဂရိစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမျပဳမီက ဂါလ္ေဝမွာ အိုင္းရစ္လိုေျပာၿပီး ဂရိစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒီစာတမ္းမွာ တစိတ္တေဒသ ေတြ႔ရမွာျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေရွးေဟာင္းေရာ ေခတ္သစ္ပါ အျခားဘာသာစကား အမ်ားအျပားက ကဗ်ာေတြကိုလည္း သူကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးျခင္းရွိေပမယ္။ သူ႔ရဲ႕စာတမ္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္တာမို႔လို႔ ဒီအခ်က္ကို အေလးအနက္ေဖာ္ျပဖို႔ အယ္ဒီတာလုပ္သူမွာ တာဝန္ရွိေပမယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒဟာ ထူးထူးျခားျခား စြမ္းအားထက္ျမတ္လွတဲ့ သံုးသပ္ေဝဖန္ေရးလက္နက္တရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုအသံုးခ်တဲ့ပစၥည္းဟာ ၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝနဲ႔ အမ်ိဳးစံုဖို႔ ပိုလို႔ပဲ လိုအပ္လာတယ္။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ဟန္နဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ ဒီစာတမ္းမွာ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အပတ္တကုတ္ သုေတသနျပဳလို႔ ရရွိခဲ့တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြကို သန္႔ၿပီးတင္ျပထားတယ္။ ဒီစာတမ္းကို အေျချပဳထားတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြရဲ႕ ၾကြယ္ဝမႈ၊ ျပႆနာကို ကိုယ္တြယ္ရာမွာ ထက္ျမတ္လွမႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ေပၚေဝဖန္ေရးနယ္မွာ ဒီစာတမ္းဟာ အျမင့္မားဆံုးအဆင့္က ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ခံယူထားတာနဲ႔အမွ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင္ျပေဆြးေႏြးထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ကဗ်ာမွာ အစစေခ်ာေမြ႔ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေဂ်ာ့သြမ္ဆန္ကေတာ့ ဒီ နာေနတဲ့ပင္စည္ကို အကိုင္းအခက္ေလးေတြ သ,ေပး႐ံုနဲ႔ ျပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္းလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္သူေတြထဲမွာ မပါဘူး။ သူက အျမစ္ဖ်ားဆီအထိ ေစ့ငုသူပါပဲ။ ။

No comments:

Post a Comment