16 November 2009

ဘာသာျပန္သူ႔အမွာ (ကဗ်ာသေဘာတရား)


မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ကဗ်ာ (ကဗ်ာသေဘာတရား)
ေမာင္သာႏိုး (ဘာသာျပန္)
Marxism and Poetry by George Thomson

ဘာသာျပန္သူ႔အမွာ

ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ရတာ ခက္ခဲတယ္လို႔ဆိုရင္ ကဗ်ာအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့စာကို ဘာသာျပန္ရတာလည္း မလြယ္ေပဘူးဆိုတာ အလြယ္နဲ႔ ရိပ္စားမိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ တစ္ - နမူနာအျဖစ္ ထုတ္ျပထားတဲ့ကဗ်ာေတြ ပါေနတယ္။ ဒါေတြကို ဒုတိယဘာသာစကားဆီ တိတိက်က် သယ္ယူေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ - မူရင္းစာတမ္းက ဥေရာပကဗ်ာကို အေျခခံထားၿပီး ေဆြးေႏြးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပကဗ်ာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဗမာကဗ်ာဟာ အေျခခံပံုစံမွာ လံုးဝ ကြဲျပားျခားနားေနပါတယ္။ သူတို႔က အသံအနိမ့္အျမင့္ကို အဓိကထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကာရန္ကို အဓိကထားတယ္။

ဒါျဖင့္ သူတို႔ဥေရာပကဗ်ာအေၾကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ မေလ့လာထိုက္ေတာ့ဘူးလား?

အဂၤလိပ္ေတြမွာ အဆိုတခုရွိတယ္…
What do they know of English
Who only English know? တဲ့။
(အဂၤလိပ္စာ တခုထဲ သိတဲ့လူေတြရယ္
အဂၤလိပ္စာအေၾကာင္း ဘာသိၾကမွာလဲကြယ္။)

ဒီသေဘာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဗမာစာအေၾကာင္း တကယ့္အဆင့္အတန္းမီမီ ေလ့လာသံုးသပ္ၾက၊ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ရွာေဖြၾကတဲ့အခါမွာ ဗမာစာတခုထဲ အခန္းတံခါးပိတ္ လုပ္ေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ လက္ရွိ (ေရွးေရာ ေခတ္သစ္ပါ)ဗမာစာစုကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဗမာနည္းတနည္းထဲနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ကမ႓ာေပၚမွာ အမ်ားတကာေတြ လုပ္ၾကကိုင္ၾကတာကို ဆည္းပူးနည္းယူရမယ္။ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ျပဳစုၾကရာမွာလည္း သူမ်ားေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေနၾကလို႔ ဘယ္အဆင့္ ေရာက္ေနၾကတယ္ဆိုတာ နားလည္သိရွိၿပီး သူမ်ားနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္း႐ံုမက သာလြန္ေအာင္ကို အားထုတ္ႏိုင္ၾကရမယ္။ ဒါကို အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းတယ္လို႔ မတြင္က်ယ္တဲ့အေျပာမ်ိဳးနဲ႔ လူလယ္လုပ္ေျပာလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ေနာက္ေခ်းပိုးစိတ္မ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔ စြန္႔လႊတ္ၾကဖို႔ေကာင္းၿပီ။

ဒီအျမင္နဲ႔ ဒီစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထုတ္ေဝပါတယ္။

ဥေရာပကဗ်ာနဲ႔ဗမာကဗ်ာ ပံုစံမွာ မတူေပတယ္လို႔ တူတာေတြလည္း အမ်ားအျပားေတြရတာကို ဒီစာတ္းမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ကဗ်ာျဖစ္ေပၚလာပံု ရင္းျမစ္မူလဟာ အတူတူျဖစ္စရာရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း တူတာေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ေရွ႕ကိုမွန္းရာမွာလည္း တူၾကရမွာပဲ။

ကဗ်ာအစ ေမွာ္ကလို႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဗမာကဗ်ာေတြက အမ်ားဝကီးေထာက္ခံၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကဗ်ာမွာ လြမ္းတာ၊ တမ္းတာ၊ ေတာင့္တတာေတြ အင္မတန္ ေခတ္ထတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေတြဟာ ေမွာ္ပဲေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ဒီေနရာမွာ လူထုကဗ်ာကို အဓိကထားရလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔လူထုကဗ်ာမွာ အတိုင္အေဖာက္ဆိုရတာေတြ (ဥပမာ… ေကာက္စိုက္ေတးသံ)၊ ေဒြးခ်ိဳးပံုစံ အမ်ားစုေတြ႔တာေတြ က်ေနာ္တို႔စဥ္းစားၾကဖို႔ေကာင္းတယ္။ ကဗ်ာအေငြ႔ ေက်ာက္စာေတြ႔ဆိုၿပီး ေက်ာက္စာတခုထဲနဲ႔တင္ ၿပီးလို႔လည္း မဟန္ေသးဘူး။ ေက်ာက္စာမွာ ကဗ်ာကို မွတ္တမ္းမတင္ၾကေပဘူး။ ႏို႔ၿပီး ကဗ်ာရဲ႕အစဟာ သီခ်င္းျဖစ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးဟာ က်ေနာ္တို႔ကဗ်ာအဖို႔ အမ်ားၾကီးမွန္တာေပါ့။ ခုထိပဲ က်ေနာ္တို႔ကဗ်ာေတြကို ေတးဆိုလို႔ရေနတာပဲမဟုတ္လား။

ေဂ်ာ့သြမ္ဆန္က ကဗ်ာဟာ လုပ္အား ညာသံေတြက စတင္ေပၚေပါက္လာတန္ရာတယ္လို႔ တြက္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကားထက္ကိုပဲ အရင္က်ေပဦးမယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒါ သူ႔တေယာက္ထဲအျမင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အရင္ ဘာသာသိပၸံဆရာအမ်ားကလည္း ဒီအတိုင္းျမင္ၾကတာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဗမာေတြမွာလည္း “ေရာၾကိတ္လိုက္ ဘသားၾကိတ္လိုက္”စတဲ့ ညာသံေတြ၊ လက္တန္းစပ္ စာသားေတြနဲ႔ ညာသံေပးေလ့ရွိတာေတြ အလုပ္ခြင္ေတြမွာ အပံုပဲရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ထည့္ျပေနရင္ ဘာသာျပန္တဲ့ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္သြားမွာမို႔ စာဖတ္သူကိုယ္တိုင္ပဲ အမွ်င္တန္း ေတြးဆသြားဖို႔ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ဒီစာတမ္းမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးထားတာေတြကိုအေျခခံၿပီး ဗမာကဗ်ာရဲ႕ရာဇဝင္ေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ျပၾကရရင္ ေကာင္းမယ္။

သူ႔စာတမ္းထဲမွာ ကာရန္အေၾကာင္း ထည့္ေဆြးေႏြးမထားဘူး။ ဥေရာပကဗ်ာမွာလည္း ကာရန္ကေတာ့ ရွိတာပါပဲ။ အဓိကမက်တာတခုပဲရွိတယ္။ (တခ်ိဳ႕ ပါေတာင္ မပါဘူး။) က်ေနာ္တို႔က်ေတာ့ ကာရန္ဟာ ကဗ်ာရဲ႕အသက္ ဆိုရမေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ကာရန္ ဘယ္လိုလုပ္ေပၚလာသလဲ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က ဆက္လက္စူးစမ္းၾကဖို႔ေကာင္းတယ္။ အၾကမ္းမ်ဥ္း မွန္းဆရရင္ေတာ့ ကာရန္ဟာ အမ်ားၾကီးေနာက္က်ပါလိမ့္မယ္။ ဗမာကဗ်ာ ေပၚစက ကာရန္မပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ လုပ္အားညာသံေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ (“တုတ္တုတ္ၾကီးေဟ့ ဝဝၾကီး၊ အားနဲ႔စိုက္ရင္ ခံႏိုင္႐ိုးလား”) ဒီေလ့လာရခ်က္ေပၚ အေျခခံၿပီး က်ေနာ္တို႔ကဗ်ာကို ပိုမိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စပ္ဆိုႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲ။ ဗမာမွာ အသံနိမ့္ျမင့္ဆိုတာ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိတာပဲ။ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ စနစ္ခ်ေျပာၾကမလဲ။ ေလ့လာစရာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဥေရာပ “အက္ပစ္”နဲ႔ၿပိဳင္ၿပီး ဗမာမွာ ေမာ္ကြန္းတို႔၊ ဧခ်င္းတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြအကုန္ “ေရႊနားေတာ္သြင္း”ရတာခ်ည့္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အက္ပစ္လို လက္တမ္းစပ္ မဟုတ္ဘူး။ သားစဥ္ေျမးဆက္ ညြန္႔သထက္ ညြန္႔ေအာင္ မြမ္းမံရင္း သယ္ေဆာင္လာၾကတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ျပဇာတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ေဒါက္တာထင္ေအာင္ရဲ႕ “ဗမာျပဇာတ္”မွာ ေလ့လာတင္ျပခ်က္ေတြဟာ အင္မတန္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ သူက ဗမာအဆိုနဲ႔အကကေတာ့ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြမွာလို ေရွးကမ႓ာဦး လူထုအကေတြ၊ နတ္ကိုးကြယ္မႈေတြက ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပဇာတ္ကေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပဇာတ္ဟာ နတ္ကိုးကြယ္မႈက စခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ နိပါတ္ခင္းက စခဲ့တယ္ စသျဖင့္ ဆာဝီလ်ံရစ္ဂ်ေဝးကို ေခ်ပရင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လူငယ္ေတြ ဆက္ေလ့လာစရာ လမ္းခင္းေပးခဲ့တာပါပဲ။

တခ်ိဳ႕အေခၚအေဝၚေတြကို ဗမာလိုျပန္ယူတဲ့ေနရာမွာ ဗမာေတြ အမ်ားအားျဖင့္ နားလည္ၿပီးရွိၾကတာကို အေျခခံၿပီး ျပန္ယူလိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ… Inspiration ‘စိတ္တက္ၾကြမႈ’၊ ‘ဥဒါန္း’စသျဖင့္ သံုးၾကတာ ေတြ႔ဖူးပါရဲ႕။ ‘စိတ္တက္ၾကြ’တာေတြကလည္း မ်ားလြန္းေနၿပီ။ ဟိုဟာလည္း စိတ္တက္ၾကြ၊ ဒီဟာလည္း စိတ္တက္ၾကြ ျဖစ္ေနၿပီ။ ‘ဥဒါန္း’ဆိုတာကလည္း ျမတ္စြာဘုရား က်ဴးရင့္ေတာ္မူတာလို႔ပဲ လမ္းေပၚကလူက နားလည္ေနေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ား သံုးႏႈန္းေနၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ‘စ်ာန္ဝင္’တာကိုပဲ ယူသံုးလိုက္ပါတယ္။ ‘စ်ာန္ဝင္’တယ္ဆိုတာကလည္း စိတ္တက္ၾကြေနတာပါပဲ။ Inspire ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မူရင္းက နတ္ဝင္တာပါပဲ။ ဂရိေတြက ကဗ်ာနတ္ ဝင္လာမွ ကဗ်ာစပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတယ္။ ေခတ္သစ္ စိတၱပရိေစၧဒဆရာတို႔ကေတာ့ ငုပ္ေအာင္းေနတဲ့ စိတ္ေစတနာေတြ လူးလြန္႔အံထြက္လာရာ မသိစိတ္မွာ အေျခခံတယ္လို႔ဆိုတယ္။ သေဘာကေတာ့ ကဗ်ာစပ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာတာပါပဲ။ ကဗ်ာဆရာရဲ႕စိတ္ကူးကို ‘စ်ာန္’နဲ႔ တင္စားလိုက္ၿပီး စ်ာန္ဝင္စားတယ္ေပါ့။ တခ်ိဳ႕ ဗမာမွာမရွိတဲ့ စကားလံုးေတြကိုေတာ့ ဒီတိုင္းပဲ အသံဖလွယ္ယူလိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ… ေဘာလဒ္၊ အက္ပစ္၊ ထရက္ဂ်ီဒီ။

စာဖတ္သူကို အထူးေတာင္းပန္ထားခ်င္တာကေတာ့ နမူနာကဗ်ာေတြပါပဲ။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလို ဘာသာတခုက ကဗ်ာကို ဘာသာတခုမွာ အျပည့္အဝ ျပန္ေဖာ္ျပဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ နမူနာျပထားတဲ့ ကဗ်ာေတြကလည္း သိပ္ခက္ခဲေလးနက္ပါတယ္။ မူရင္းအာေဘာ္မိေအာင္ က်ေနာ္ ဗမာကဗ်ာလို မျပန္ႏိုင္စြမ္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ပဲ စကားေျပနဲ႔ ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီစကားေျပေတာင္ ဗမာလို ေျပျပစ္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္သိပါတယ္။ က်ေနာ့္ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ မူရင္းစာသား အဓိပၸါယ္ကို တိက်ႏိုင္သမွ် တိတိက်က် သယ္ေဆာင္ေပးေရးပါပဲ။ စာမေခ်ာတာကိုေတာ့ ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ အသံနိမ့္ျမင့္ကိုျပတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဘာသာျပန္လို႔မရဘဲ မူရင္းကို ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတခု ပန္ၾကားခ်င္တာကေတာ့ ဒီစာတမ္းကို မူရင္းေရးတဲ့ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကို သတိျပဳဖို႔ပါပဲ။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ပါတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီစာတမ္းေရးတဲ့အခ်ိန္နဲံ ဒီေန႔ ၁၉၆၆ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ ဧရာမ ေျပာင္းလဲမႈၾကီးေတြ ရွိေနၿပီဆိုတာ သတိရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိုဗီယက္အာရွမွာ ေရွး႐ိုးျပည္သူ႔ကဗ်ာကို ထိမ္းသိမ္းပံု တင္ျပထားတယ္။ အဲဒါ ေရွးတုန္းကလို႔သာ မွတ္လိုက္ၾကပါ။ ခုဆိုရင္ေတာ့ ႐ုရွမွာ အစစ ငါးပါးေမွာက္ေနတဲ့အထဲမွာ ယဥ္ေက်းမႈလည္း ပါဝင္ေနပါၿပီဆိုတာ သတိျပဳၾကဖို႔ပါပဲ။

ဒီစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖက္ဖက္က ကုညီၾကသူ ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လိုပါတယ္။

မ၊ သ၊ န၊
မႏၲေလး
မတ္ ၂၇၊ ၁၉၆၆

No comments:

Post a Comment